Rakennus­luvat ja remontti­suunni­telmat

Oletko vailla tarvittavia suunni­telmia ja lupia mutta haluat uuden kodin tai toimitilan? Haluatko lisä­neliöitä tai vaihtaa kohteen käyt­tö­tarkoitusta? Haluaisitko ottaa hukkaneliöt hyöty­käyt­töön?

Rakennuspalvelu Maperak Ky on Oulussa sijaitseva mutta koko Suomen alueella toimiva rakennus­suunni­telmien tekijä. Kaikissa suunni­telmissa noudatamme asiakkaiden toiveita ja vaatimuksia. Saat juuri sinulle sopivat ja viranomaisten hyväk­symät suunnitelmat.

Suunni­telmat kaiken­laisiin projek­teihin

Teemme suunnitelmia uudis­kohteista, saneeraus­kohteista sekä laajennus- ja muutos­kohteista että kalus­teista.

Rakennuslupa­kuvat

  • Pohja- ja leikkaus­kuvat
  • Julkisivut
  • Asemapii­rustus

Remonttisuun­nitelmat

  • Pohja- ja leikkaus­kuvat
  • Kaluste­kaaviot

Suunnitelman toteutus

Käytämme suunnittelu­vaiheessa Autocad ja Cads –ohjelmia, joilla teemme luonnos­kuvat mahdollisesti jo olemassa olevista pohjakuvista. Hyväksy­tämme asiak­kaalla suunni­telman ja teemme tarvittavat muutokset.

Muutamme asiakkaan hyväk­symät luonnoskuvat lupakuva­muotoon ja lisäämme virano­maisten edellyt­tämät tiedot. Tässä vaiheessa teemme asiakkaalle viimeisen vedosvaiheen lopullista tarkis­tusta ja seurantaa varten.

Toimitamme asiakkaan hyväk­symät viralliset lupasarjat viran­omaisten hyväk­syminä ja allekirjoit­tamina asiakkaalle.

Voit toimittaa pohja­kuvan tai tarjous­pyynnön rakennus­suunnitelmasta lomak­keen kautta